Coachingstechnieken

De coach maakt gebruikt van technieken binnen het coachingstraject. De 4 meest gebruikte technieken zijn:

  1. Socratisch coachen
  2. RET
  3. Motiverende gespreksvoering
  4. Oplossingsgericht coachen

1. Socratisch coachen

Bij socratisch coachen is de coach actief. De coach is onderzoekend en stelt zich onwetend op. De bedoeling is dat de coach zich zodanig opstelt dat hij/zij zichzelf en de ander het gevoel geeft dat hij niets weet en alles onderzoekt. Dat doet de coach bij socratisch coachen door kritische vragen te stellen. En doet dat door een niet-veroordelende houding aan te nemen. De coach blijft doorvragen met als doel de cliënt op zoek te laten gaan naar zijn of eigen ‘waarheid’. De coach is bondig, duidelijk, nodigt uit tot nadenken en is met name doelgericht. De coaching vindt plaats vanuit een neutrale houding van de coach die de gecoachte niet veroordeelt in wat deze zegt.

2. RET

Bij RET gaat het niet om de gebeurtenis of situatie, maar om het aanpakken van de gedachtes over de gebeurtenis of situatie. Dit omdat er wordt aangenomen dat de gedachte over de gebeurtenis of situatie een slecht gevoel geeft en niet de gebeurtenis of situatie zelf. De coach analyseert de gedachten van de cliënt over de gebeurtenis of situatie en leert de cliënt om die niet kloppende, irrationele gedachten, te vervangen voor rationele gedachten.

3. Motiverende gespreksvoering

Bij motiverende gespreksvoering draait het om het in balans houden van een weegschaal. Tegenover iets staat er wat anders. U kunt het vergelijken met iemand die rookt. Iemand die daarvoor kiest ziet de voordelen van roken en overweegt de nadelen niet of onvoldoende. Een coach kan een roker bewust maken door de andere kant te laten zien of ervaren. Het gaat om het gedrag beïnvloeden en daarmee veranderen.

Een roker kunt u zo vaak zeggen dat het slecht voor hem of haar is, maar dat helpt vaak niet. Wanneer de cliënt geprikkeld wordt met wat het met de gezondheid doet kan deze richting een veranderbaar gedrag in gang zetten. Of in plaats van te vertellen dat het duur is voor de cliënt is het beter om hem of haar er bewust van te maken dat hij of zij met het geld later de kinderen kan laten studeren. De verandering moet komen uit de cliënt en het gaat erom om die wil tot verandering te prikkelen.

4. Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen draait het om de toekomst en niet om het verleden. Deze methode richt zich op een rooskleurige toekomst en moedigt cliënten aan om dingen te herhalen die werken. Het verleden, met name de oorzaak/het gevolg, wordt zo veel mogelijk gelaten. Dit doordat het vaak niet duidelijk is wat de oorzaak en het gevolg is en daarmee veel frustratie bij komt kijken. Het gaat bij oplossingsgericht coachen ook om oplossingen bedenken voor de problemen/kwesties. Het gaat om het positief staan in de situatie en gericht te zoeken naar oplossingen. Al zijn het kleine oplossingen, ook zij kunnen verschil maken.