Hoe werkt coaching?

Het coachingstraject is voornamelijk in gesprek gaan. Het doel van de gesprekken is dat de coach vragen stelt aan de cliënt zodat de gecoachte dichter bij zijn/haar kern kan komen. Het gaat dus om antwoorden vinden op de vragen van de cliënt. De vragen zijn de problemen/kwesties waar de cliënt tegenaan loopt. Samen met de coach wordt er gepraat en nagedacht over de problemen/kwesties om ze vervolgens aan te pakken.

Coachingstraject: hoe verloopt het?

De coach en de cliënt zijn continu in gesprek. De coach stelt vragen zodat de cliënt inzicht krijgt in zijn of haar probleem/kwestie. Doordat de cliënt antwoorden vind op vragen ontdekt hij of zij waar het aan ligt en uiteindelijk hoe zij het beste deze kan aanpakken.

1. Start coaching

Hoe gaat coaching in zijn werk? Nadat de cliënt ontdekt heeft hoe hij of zij te werk moet gaan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dat doet de cliënt samen met de coach. De doelen worden SMART opgesteld. Zie ook pagina werkwijze.

2. Kern coaching

De cliënt gaat aan de slag met de doelen en komt tussentijds (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) terug bij de coach om erover te hebben. De coach is in deze gesprekken stimulerend. De cliënt krijgt feedback en gaat daarmee aan de slag.

3. Afronding coaching

Wanneer het gewenste resultaat behaald is wordt het coachingstraject beëindigd. In dat laatste gesprek wordt het coachingstraject geëvalueerd en krijgt de gecoachte meestal nog handvatten mee om het gewenste resultaat te blijven behouden.