Loopbaancoaching

Je hebt verschillende vormen van coaching. Wij diepen de loopbaan coaching verder uit. Tegenwoordig werkt (bijna) iedereen. Meestal beginnen we met een bijbaan in een supermarkt, winkel of een bedrijf. Sommigen bevalt het werk en de organisatie en blijven bij hetzelfde bedrijf en groeien daar soms door. Anderen studeren verder en zoeken een passend beroep waarvoor ze doorleren. Wat je ook kiest, je kiest voor een baan die jou gelukkig maakt. Je werkt voor de kost, maar ook omdat je je kwaliteiten kunt benutten dus voldoening kunt halen uit je werk, althans dat is de drijfveer van de meeste mensen.
Vaak lukt het ons ook om goede keuzes te maken. Echter lopen we soms vast. We weten geen raad meer te vinden voor onze problemen en kunnen we advies van anderen gebruiken. Gelukkig kunnen we rekenen op ons eigen netwerk, maar die hebben ook zo hun eigen dingen te doen. Een goed gesprek met een collega, vriend of familielid helpt je op weg, maar je bent er vaak nog niet.

Bij jouw op het werk

Wanneer je dat gevoel begint te krijgen, ik weet niet zo goed wat ik wil of wat ik met een weksituatie moet, dan kan een loopbaancoach jou op weg helpen. Een loopbaancoach onderzoekt samen met jou jouw loopbaanvraagstuk en probeert jou tot inzichten te brengen en die inzichten verwoord je op z’n beurt in doelen. Je gaat werken aan die doelen om bekwamer te worden in het bereiken van de gestelde doelen. Een loopbaancoach is een deskundige die je coacht om zowel persoonlijke als professionele te kunnen groeien.

Kinderen brengen hun grootste tijd door, door te spelen. Volwassenen door te werken. Een full- timer brengt 40 klokuren door op het werk. Bedenk je dat daar nog reistijd bij komt. Dat zijn heel veel uren. Wij volwassenen zouden de pret die kinderen hebben bij spelen ook moeten hebben bij ons werk, want tenslotte brengen wij een groot gedeelte van de tijd door door te werken. Het moet dus vooral leuk en uitdagend blijven. Hoe kunnen wij daar voor zorgen? Door een beroep uit te oefenen die wij leuk vinden, oftewel affiniteit mee hebben en door waar we zo goed in zijn te benutten. Wij hebben heel veel geleerd in onze kindertijd en in onze volwassen leven willen wij die kwaliteiten willen benutten om ons goed en uitgedaagd te voelen. Zie ook pagina Voor wie is een loopbaancoach?

Behoeftes, hiërarchie en zelfontplooing

Abraham Maslow, een psycholoog, publiceerde in het jaar 1943 de motivatie- theorie. Hij had onderzoek gedaan naar de universele behoeften van de mens en heeft deze hiërarchisch in een piramide model gezet. Onderin de piramide worden de primitieve behoeften oftewel lichamelijke behoeften gezet, zoals behoefte aan slaap, eten en drinken en in beweging blijven (sport). De volgende laag vertegenwoordigd de behoefte naar veiligheid en zekerheid. De laag die daarop volgt naar boven toe vertegenwoordigd behoefte aan sociaal aan sociaal contact. De ene hoogste behoefte is erkenning en waardering en als laatst komt de behoefte naar zelfactualisatie. Met zelfactualisatie wordt bedoeld het streven naar ontwikkelen van vaardigheden en capaciteiten.

Als het hoogste behoefte van de mens zelfactualisatie is betekent het dat wij levenslang kunnen en eigen willen groeien. We kunnen onszelf steeds verbeteren of het aangenamer voor onszelf maken. Het wilt niet zeggen dat je op den duur een leidinggevende functie moet werven in het bedrijf waar je werkt. Nee. Het wil zeggen dat je streven moet zijn om je behoefte naar meer ontwikkelen moet kunnen benutten. Je uitgedaagd blijven voelen in wat je doet. En als je toch voor een hogere functie wil komen, dat daar ruimte voor moet zijn. Het is vooral achterhalen hoe jij zelfactualisatie vorm wil geven. Een loopbaancoach kan je daarbij helpen.

Groeien of stagneren

Het gaat soms niet alleen om verder groeien. Misschien loop je tegen ‘iets’ aan op het werk wat maakt dat jij je niet verder kunt ontwikkelen en wel erger dat jij niet met plezier je werk doet. Als dat gevoel groter wordt kan je daar veel last van krijgen. Loop niet al te lang met zo’n gevoel en raadpleeg een loopbaancoach die je wegwijs kan maken door inzichten in je werk. Je loopbaanvraagstuk kan heel simpel zijn om het al bespreekbaar te maken met een loopbaancoach. We hieven niet perse te wachten totdat we vastlopen, voorkomen is beter dan genezen. Vroegtijdig deskundig advies kan veel voorkomen. Je hebt het in eigen handen.

Je partner of een familielid die naar je loopbaanvraagstuk luistert is waarschijnlijk goed voor je en biedt je begrip voor de situatie. Een loopbaancoach gaat een stuk verder. Een loopbaancoach oordeelt niet en luistert aandachtig naar je loopbaanvraagstuk. Grotendeels van de gesprekken ben jij aan het woord en middels gerichte vragen kan de loopbaancoach het gesprek beïnvloeden, zodat jij ontdekkingen doet. Je krijgt inzicht in je situatie wat maakt dat je aan de slag kunt met je probleem.

Waarom een loopbaancoach?

Je kunt een loopbaancoach inzetten voor allerlei redenen binnen je loopbaan. Denk aan het oriënteren op een geschikte baan die bij je kwaliteiten past. Carrière switch wat je overweegt om te maken of een studie die je wil volgen die je op een hoger level zal dragen. Voor al je loopbaanvragen kun je een loopbaancoach raadplegen. Er kan veel winst uitgehaald worden uit een gesprek met een loopbaancoach.