Wat is coaching?

Wat coaching is was vroeger moeilijk te definiëren. Het is de werkgroep NOBCO gelukt om een definitie te ontwikkelen. Hieronder leest u de definitie:

‘Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van de zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Waarbij de coach en de gecoachte ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces nemen.’

Bron: https://www.nobco.nl/pagina/wat-is-coaching

Bij coaching draait het dus om dat de coach de cliënt op weg helpt. Dit kan op persoonlijke of professionele vlak liggen en gebeurt door middel van gespreksvoering. De cliënt heeft een vraagstuk wat uitvoerig besproken wordt. Tijdens de gesprekken spreekt voornamelijk de cliënt. De coach luistert aandachtig en leidt het gesprek zodanig dat de cliënt tot inzichten komt. Wanneer de cliënt antwoorden vind op vragen vloeien er doelen uit. De doelen worden smart geformuleerd. Dat doet de cliënt met behulp van de coach. Tot slot is het de bedoeling dat de cliënt aan die doelen gaat werken. Regelmatig worden de doelen geëvalueerd en krijgt de gecoachte feedback van de coach.