Werkwijze

De werkwijze van een gemiddelde coach is gebaseerd op bewustwording, groei en verandering. Boven alles kunt u verwachten dat er naar u geluisterd wordt vanuit oprechte interesse en betrokkenheid om te begrijpen wie u bent en wat u denkt. De coach wilt niets liever dan dat u uw kracht weer hervindt.

Uiteraard kun je erop vertrouwen dat de inhoud van de gesprekken met uw coach ten alle tijde vertrouwelijk blijft.

Kennismaking

Over het algemeen wordt voor aanvang van een coachingtraject een afspraak ter kennismaking gemaakt. Hier zijn (in de meest gevallen) geen kosten aan verbonden. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt u uw vraag voor coaching en indien u wilt starten wordt het traject besproken.

Het coachingstraject

Indien u na het kennismakingsgesprek heeft aangegeven verder te willen gaan dan ontvang u eerst een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat o.a. de coachvraag beschreven, maar ook de opbouw van het traject, het aantal consulten, de kosten en de voorwaarden. Tijdens het traject kan gebruik worden gemaakt van diverse onderzoeksinstrumenten en methodieken, zoals diverse testen, oefeningen, oplossingsgerichte methodiek, de creatiespiraal en de RET (Rationeel Emotieve Therapie).

Afronding en na afloop van het coachtraject of programma

Elk traject wordt geƫvalueerd. De evaluatie richt zich op uw ervaring, uw doelen en feedback wat u krijgt van uw coach om alleen verder te kunnen gaan.